Úvod
Obce
Kľúče
 

VOLUNTAS s.r.o.


Spoločnosť s ručením obmedzeným

IČO: 35939893

Deň zápisu: 9.6.2005

Šoltésovej 32
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81108

Vložka 36388/B, oddiel Sro

 • Vedenie účtovníctva
 • Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovanie obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
 • Faktoring a forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
 • Vydavateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Automatizované spracovanie dát
 • Prenájom motorových vozidiel
 • Prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
 • Poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
 • Reklamná a propagačná činnosť
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rozsahu voľných živností
 • čistiace a upratovacie práce
 • Nákup a predaj výpočtovej techniky
 • Obstarávateľská činnosť spojená so správou nehnuteľností
 • Kúpa tovaru v rozsahu voľnej živnosti na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Reklamná, propagačná a výstavnícka činnosť
 • činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
 • Skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
 • Správa registratúrnych záznamov bez trvalej dokumentárnej hodnoty
 • Reklamné, propagačné a inzertné činnosti
 • Nákup a predaj výpočtovej, kancelárskej a komunikačnej techniky
 • Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti obchodu v rozsahu voľnej živnosti
 • Maliarske a natieračské práce
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom v rozsahu voľných živností /veľkoobchod/
 • Reklamná a inzertná činnosť
 • Maloobchodná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Zhotovovanie webových stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Personálne poradenstvo okrem personálneho leasingu
 • Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb-obstarávateľská činnosť
 • Fotografické práce
 • Kancelárske a administratívne práce
 • Sprostredkovanie nákupu a predaja tovarov v rozsahu voľnej živnosti
 • Vzdelávacia a školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Spracovanie údajov v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamné činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
 • školiaca a prezenčná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizačné zabezpečenie kurzov, školení, seminárov a kultúrno-spoločenských podujatí
 • Sprostredkovateľská činnosť v stavebníctve v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákup tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
 • Kúpa a predaj výpočtovej, kancelárskej techniky a software
 • Kúpa tovaru za účelom jeho predaja ďaľšiemu prevádzkovateľovi živnosti a jeho predaj /veľkoobchod/
 • Prenájom výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Sprostredkovanie nákupu, predaja nehnuteľností - realitná činnosť
 • Zhotovovanie, predaj a správa www stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Tvorba www stránok v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákup a predaj výpočtovej techniky a kancelárskej techniky
 • Sekretárske služby a administratívne práce
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej
 • Obchodná a sprostredkovateľská činnosť s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
 • Reklamná a propagačná činnosť, inzertná činnosť
 • Nákup a predaj kancelárskej techniky
 • Prípravne práce pre stavbu - búracie, sekacie, kopacie práce
 • Prenájom lodí
 • Maloobchod ­ kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
 • Reklamná, propagačná, inzertná a aranžérska činnosť
 • Sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti (v oblasti stavebníctva)
 • Prieskum trhu a verejnej mienky ­ marketingová činnosť
 • Reklamná, propagačná, inzertná činnosť a marketing
 • Sprostredkovanie nákupu a predaja výpočtovej a kancelárskej techniky
 • Sprostredkovateľská a poradenská činnosť v rozsahu voľných živností
 • Nákup za účelom ďalšieho predaja výpočtovej aj kancelárskej techniky
 • školiaca činnosť v rozsahu voľnej živnosti v kurzoch
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu /realitná činnosť/
 • Reklamná činnosť, propagačná a inzertná činnosť
 • Prípravné práce k realizácii stavieb - búracie, kopacie a sekacie práce
 • Sprostredkovanie osobnej a nákladnej dopravy v rozsahu voľnej živnosti
 • Prenájom hnuteľných vecí, strojov, prístrojov, a zariadení bez obsluhujúceho personálu
 • Poskytovanie školiacej činnosti v rozsahu voľnej živnosti
 • Prípravné práce pre stavby - búracie, zemné práce
 • Prenájom strojov a prístrojov bez obsluhy personálu
 • Výroba videozáznamov v rozsahu voľnej živnosti so súhlasom autora
 • Prenájom strojov, prístrojov a technologických celkov bez obsluhujúceho personálu
 • Nákup a predaj spotrebného tovaru k výpočtovej a kancelárskej technike
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom na ďalší predaj (veľkoobchod)
 • Prednášková a vzdelávacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Nákup, predaj, sprostredkovanie predaja a prenájom nehnuteľností - realitná činnosť
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností (realitná činnosť) s poskytovaním doplnkových služieb
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja a prenájmu nehnuteľností v rozsahu voľnej živnosti (realitná činnosť)
 • Zhotovovanie www stránok a grafické úpravy v rozsahu voľnej živnosti
 • Sprostredkovanie kúpy, predaja, prenájmu nehnuteľností a prenájom nehnuteľností
 • Sprostredkovateľská, obchodná a odbytová činnosť v rozsahu voľnej živnosti
 • Prieskum trhu a verejnej mienky, marketing, manažment
 • Sprostredkovanie reklamy v rámci voľnej živnosti
 • Prípravné práce pre stavbu - búracie, kopacie a sekacie práce v rozsahu voľnej živnosti
 • Tlmočnícke a prekladateľské služby z a do jazyka slovenského, anglického, francúzskeho a nemeckého v rozsahu voľnej živnosti
 • Organizovanie školení v oblasti personalistiky a ekonomiky


Máte dodatočné informácie o tejto firme? Otváracie hodiny, telefónne číslo, e-mail, popis služieb alebo cenník? Uverejnite tieto informácie zdarma tu:
Podobné firmy